úterý 14. září 2010

Středověk neskončil...

Do popředí zájmu médií se nyní dostalo téma sexuální výchovy na školách, aneb jak poučit naše ratolesti o sexu nějakou vhodnou a politicky korektní formou. V Polsku je situace katastrofální: o sexu poučují řádové sestry a kněží, kteří hlásají, že „sex je pro zvířata, soulož je pouze k plození dětí“, nebo že „kondom je vynález satana“. V ostatních demokratických zemích je však situace podobná, jako u nás: rodiče versus škola.

Odborníci (tj. lidé, kteří dané problematice rozumí a není od věci si poslechnout jejich názor) v oblasti sexuologie vydali příručku, podle níž by měli učitelé sestavovat plán výuky. Právě tato příručka je však trnem v oku konzervativcům, puritánům, katolíkům a jiným vyznavačům Bible.
K nejradikálnějším patří VORP – výbor na obranu práv rodičů. Už z úvodu na stránkách VORP čiší naprostá demagogie, typická právě pro zatvrzelé puritány. Tito lidé jsou důsledně proti jakékoliv formě sexuální výchovy v Čechách. Chtěli by své potomky poučit sami a někteří by nejraději dítěti o sexu neříkali vůbec nic. Co na tom, že tím svým dětem vytvářejí stresové situace, deziluze a mystifikace, které mnohdy vedou právě k sexuálním deviacím? Rodič má mít, podle těchto zpátečníků, přednostní právo na výchovu svého dítěte. Homosexualita je nemoc a basta! Ti, kdo vyznávají jinou než misionářskou polohu a souloží pro zábavu, jsou úchyláci a devianti a je třeba je všechny vykastrovat! – s takovými informacemi přicházejí děti do školy mezi ostatní děcka z liberálnějších rodin, stávají se terčem posměchu a jsou díky tomu nezřídka postaveny mimo společnost. Jaképak asi bude mít takové dítě smýšlení o ostatních? Stane se z něj zase puritán a demagog.
Sexuální výchovou už od první třídy zabráníme zbytečným konfliktům a problémům, které může jedinec v průběhu života mít. Nebude mít totiž problém o sexu mluvit a bude tak schopný řešit problémy se sexem spojené (a to jsou prakticky veškeré problémy). Sexualita je úzce spojená s naší fyziologickou podstatou a je na čase, abychom to konečně přijali. Vždyť bez sexu bychom tu ani nebyli, proboha!

Bohužel, někteří učitelé pojali příručku poněkud svérázně a způsob výuky, který zvolili, je jen vodou na mlýn VORP, ačkoliv se dětem líbil. Členové výboru primitivů tedy nelenili a sepsali petici, která sexuální výuku zkomplikovala a někde i úplně zastavila. Zarážející na tom je fakt, že puritáni jsou v naprosté menšině a většina se jim nyní přizpůsobuje. U nás v Absurdistánu je to však běžná věc, která nikoho nepřekvapuje.

A teď malý kvíz: hádejte, na co všichni ti odborníci, učitelé a rodiče zapomněli. Na názor těch samotných dětí, kterých se to kurva týká! Nikdo se neptá, co si o sexuální výuce myslí samotní žáci. Mám podezření, že by odpovědi mohly být pro většinu rodičů a puritánů šokující. Děti totiž chtějí vědět o sexu, početí a různých úchylkách. Setkávají se s tím totiž na internetu i ve škole a chtějí si v tom udělat pořádek. Potřebují znát fundovaný názor na homosexualitu. Je třeba jim vysvětlit, že porno nemá s partnerským sexem nic společného. Měli by vědět, že pokud se někomu líbí být bičován a on to praktikuje bez omezování něčí svobody, je to v pořádku. Je potřeba dětem opatrně říct, že můžou souložit s kým chtějí a kdy chtějí, ale hlavně aby přitom používali kondom. Většina žáků osmých a devátých tříd stejně už dávno klátí své spolužačky. Toto zjištění by však asi bylo příliš nestravitelné jednak pro širokou veřejnost, ale hlavně pro primitivní puritánské mysli rodičů, kteří mají pocit, že zrovna jejich děcko nic takového nedělá, protože je na to moc mladé.

Rodiče by rozhodně měli mít právo na výchovu svého dítěte. Zároveň by ale také měli část této odpovědnosti přenechat někomu, kdo tomu skutečně rozumí: odborníkům a pedagogům. Skutečnost je bohužel taková, že značná část rodičů nedokáže děti vychovávat vůbec (zajímavé je, že na tohle neexistují žádné statistiky). Platí pravidlo, že pokud se rodič chová jako zmrd, dítě se pravděpodobně také bude chovat jako zmrd. Svým způsobem to výchova je – k obrazu svému. Pro společnost to ale dobré není. Zmrd totiž vychová další dva, tři zmrdy a ti zas další a ejhle, máme tady minimálně 7 nových zmrdů, kteří považují aroganci za normál, krádež jako způsob obživy a sobectví jako způsob života. Ještě stále chcete nechat všem rodičům právo na výchovu dětí? Pokud chceme vytvořit lepší společnost (a já myslel, že chceme), je potřeba zmrdy a puritány zastavit. Když to vezmete do důsledků, tak jsou to právě puritáni, kteří vývoji společnosti pozitivním směrem brání. Jsou to primitivové, kteří nedokážou překonat svůj vlastní stud a strach a zeptat se na něco, o čem nemají ani páru a schovávají se za demokracii (navzdory faktu, že jsou v menšině). Tito lidé pak aktivně brání svou nevědomost a pomocí demagogie rozšiřují mýty a nesmysly mezi stádo, které se rádo nechává takovými bludy ovlivňovat, jen aby nemuselo přemýšlet.

Řešením je rodiče o právo na výchovu připravit. Jediným způsobem, jak zabránit degeneraci společnosti, která – pokud jste si toho ještě nevšimli – právě probíhá, je povolit výchovu dítěte jen těm lidem, kteří na to mají mentální schopnosti. Člověk, který by se chtěl stát rodičem, by musel projít speciální výukou, jak to má dělat. Tento způsob by úplně odstranil některé sociální problémy a umožnil by vývoj. Zatím se totiž stále točíme v kruhu, kde mají navrch právě zmrdi, puritáni a menšiny. A ti žádný vývoj a řešení problémů prostě nechtějí.
Pokud vám to přijde příliš fašistické, je tu ještě jeden, mírnější způsob – vychovávat děti ve škole. Pokud se k sexuální výchově přidá i výchova sociální a finanční, a to od první třídy, dokážeme během deseti, patnácti let zcela eliminovat většinu sociálních problémů mladých lidí.

Stát má nakročeno dobře. Jsou to však konzervativci, puritáni, zmrdi a menšiny (ano, i křesťané u nás tvoří menšinu), kdo se opět snaží zabránit jakémukoliv pokroku.

Žádné komentáře: